919362-97-3

4(3H)-Pyrimidinone,5-[3-fluoro-4-(8-methoxy-5-isoquinolinyl)phenyl]-3-methyl-2-(phenylmethyl)-

Cas Number: 919362-97-3  Molecular Structure
Product Code
616052
Product Name
4(3H)-Pyrimidinone,5-[3-fluoro-4-(8-methoxy-5-isoquinolinyl)phenyl]-3-methyl-2-(phenylmethyl)-
Cas Number
919362-97-3
Molecular Formula
C28H22FN3O2